غذا مخصوص

در این بخش انواع غذا های مخصوص همستر را مشاهده می کنید ویژگی های این غذا مخصوص همستر : این غذا ها دارای مواد غذایی اولیه همستر بوده و مناسب برای نگهداری همستر می باشد این غذا ها باید در کنار مکمل های غذایی همستر و غذا های طبیعی همستر قرار گیرد

غذا مخصوص 19 محصول وجود دارد