تشویقی

در این بخش انواع تشویقی های همستر موجود است کاربرد تشویقی همستر : این تشویقی های جهت برقراری ارتباط بهتر همستر , با همستر خود می باشد این خوراکی های تشویقی در ازای برقراری ارتباطی بهتر با همستر مصرف گردد این خوراکی های تشویقی می تواند برای شرطی سازی همستر استفاده گردد

تشویقی  11 محصول وجود دارد