در این بخش انواع تشویقی های همستر موجود است کاربرد تشویقی همستر : این تشویقی های جهت برقراری ارتباط بهتر همستر , با همستر خود می باشد این خوراکی های تشویقی در ازای برقراری ارتباطی بهتر با همستر مصرف گردد این خوراکی های تشویقی می تواند برای شرطی سازی همستر استفاده گردد

تشویقی