در این بخش انواع تشویقی های خرگوش موجود است کاربرد تشویقی خرگوش : این تشویقی های جهت برقراری ارتباط بهتر خرگوش , با خرگوش خود می باشد این خوراکی های تشویقی در ازای برقراری ارتباطی بهتر با خرگوش مصرف گردد این خوراکی های تشویقی می تواند برای شرطی سازی خرگوش استفاده گردد

تشویقی