با توجه به اینکه وجود دستگاه تصفیه هوا در نگهداری حیوانات بسیار سودمند می باشد همستر ایران اقدام به اخذ نمایندگی فروش دستگاه های تسویه هوا نموده است و دوستانی که جز مشتریان همستر ایران می باشند از 3% تخفیف برخوردار خواهند بود

تصفیه هوا 

enter the code here