مشاهده گالری تصاویر زمان دستی شدن همستر

زمان دستی و رام شدن همستر

بعد از بردن همستر به منزلتان، معمولاً بین 2 هفته الی 1 ماه طول خواهد کشید تا همستر شما ،به صاحب ،محیط و قفس جدیدش عادت کند.

محصولات مشابه